เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว ทดสอบ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
 ภาษีที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียน
มาตรการภาษี
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 265)
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg265.pdf
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 284)
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg284.pdf
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 302)
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg302.pdf
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 320)
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg320.pdf
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยงานของ สวทช. ที่ทำหน้าที่รับรองกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
       https://www.nstda.or.th/cdp/th/service/startup.html
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : ตัวอย่างแบบคําขอรับรองกิจการฯ จากสวทช.
       ตัวอย่างแบบคําขอรับรองกิจการฯ จากสวทช.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
RD Call Center 1161
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี : โทร. 0-2272-9056, 0-2272-9822
ด้านระบบงาน : โทร. 0-2272-8734, 0-2272-8743

 
line line line line line


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161