เมนูปิดแบบคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
แก้ไขข้อมูลคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบ
แบบคำขอเพิ่มประเภทกิจการตามอุตสาหกรรม
uploadเอกสาร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
RD Call Center 1161
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี : โทร. 0-2272-9056, 0-2272-9822
ด้านระบบงาน : โทร. 0-2272-8734, 0-2272-8743

Navigator :  ระบบการยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) > ยื่นคำร้องขออนุมัติ