เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว ทดสอบ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
 


คำขออนุมัติ/ยกเลิกเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ภาษีที่เกี่ยวข้อง
ยื่นคำขอ    ขออนุมัติการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม       ขอยกเลิกการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
----------------------------
----------------------------
----------------------------


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
RD Call Center 1161
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี : โทร. 02-272-8033
ด้านระบบงาน : โทร. 02-272-8804, 02-272-8743

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161