เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว ทดสอบ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
 


ระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม

ภาษีที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียน/ยกเลิกขอเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ลงทะเบียน/ยกเลิก
ขอเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
ตรวจสอบการลงทะเบียน

ตรวจสอบการลงทะเบียน
อ้างอิง

อ้างอิง
รายอนุมัติ

รายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่ได้รับอนุมัติ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
RD Call Center 1161
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี : โทร. 02-272-8033
ด้านระบบงาน : โทร. 02-272-8804, 02-272-8743

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161