เมนูปิด


มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

ระบบส่งเสริมฯ สามารถลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 16.30 น.คู่มือการใช้งานระบบ
คำแนะนำ : Browser ที่รองรับได้ดี Chrome

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี : โทร. 02-2728289, 02-2728400, 02-2729168, 02-2729819

ด้านระบบงาน : โทร. 02-272-8804, 02-272-8743