เมนูปิด

บันทึกแบบแจ้ง
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ

  
       ชื่อผู้ใช้งาน       ( ตัวอย่าง EMxxxxxx )
 รหัสผ่าน

หมายเหตุ รูปแบบข้อมูล Format ไฟล์ สำหรับการ upload ข้อมูล formatไฟล์ สำหรับการอัพโหลดข้อมูล (กรณี format ไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่ทำการบันทึกข้อมูล)

         - ตัวอย่างไฟล์ : ตัวอย่างไฟล์.txt (exampleFile.txt)    

        - การบันทึกไฟล์นามสกุล ไฟล์.txt , ชนิดไฟล์ข้อมูล UNICODE UTF-8 : การบันทึกไฟล์ txt ชิดไฟล์ข้อมูล UNICODE UTF-8