เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว ทดสอบ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ

ภาษีที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร   *   
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีอำนาจลงนาม   *   
e-mail ที่ใช้ในการแจ้ง User และ Password   *   
   หมายเหตุ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ โดยแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีอำนาจลงนาม และ e-mail ที่ต้องการติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
RD Call Center 1161
ด้านระบบงาน : โทร. 02-272-8804, 02-272-8743

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161