เมนูปิด


ตรวจสอบสถานะคำขอจดแจ้ง/เลิกการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม


รหัสลงทะเบียน         ( ตัวอย่าง SExxxxxx )
         เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร    
----------------------------
----------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
RD Call Center 1161
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี : โทร. 02-272-8033 e-mail: -
ด้านระบบงาน : โทร. 02-272-8804, 02-272-8743 e-mail: cit.it@rd.go.th